பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் -289 (23-02-2021)

பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - 289 விடைகள் --சுவீகாரம் பாதி வம்பில் முடியும் உண்மை (5)

பா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு - 289 -Turning Lakshmi has burp that does not start (5)

Pictorial Puzzle குறிப்பு - இதை Solve செய்ய ஆங்கிலம், தமிழ் சில சமயம் இந்தியிலும் யோசிக்க வேண்டும்.
விடை(கள்) அனுப்பினோர் - 16 பேர் ( *Every correct answer will be given a *. So it may be one, two or three *s)


K. Natarajan ***

ஸௌதாமினி **

மீ கண்ணன் ***

முத்துசுப்ரமண்யம் **

மீனா ***

பாலூ மீ ***

நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர் ***

Hemalatha ***

அம்ருதா ***

மாதவன் **

ஆர்.நாராயணன். **

GUNA ***

சக்தி **

R.usha ***

சாந்திநாராயணன் ***

சிவக்குமார் **BackClick here to visit my HomPage