குழு குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 4
இணைந்து வழங்குவோர்: முத்து-பார்த்தா

ஜுலை 2012


Puzzle & Solution are available at குழு குறுக்கெழுத்து

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 _4 __ _5 __
_6 __ __ __ __ __
__ __ _7 __ __ __
_8 __ __ __ _9 __ __
__ __ __ 10 11
12 13 __ __ __ __ __
14 __ __ __ __ __
__ __ 15 __ __ __
16 __ __ __ __ __ __

குறுக்காக:

 

3. யானை வைத்து யானை வளைப்பது மனிதப் பண்பாடு (5)

 

6. கதவு இடுக்கில் இருப்பது பூச்சுக்கு உதவும் (4)

 

7. வழுவின்றி மகிழுபவன் மன்னன்(4)

 

8. மயன் கண்ட பணிவு பயன் இல்லாமல் சிரிக்க வைத்தவர் (6)

 

13. மழையை நம்பிய விளைச்சலாக கிராமத்தில் வருகிறாயா மானாக கலந்து? (6)

 

14. அவனி ஓரங்களில் விசு திரும்பி நுழைந்த நட்சத்திரம் (4)

 

15. இனிப்புக் கவிதை நேரில் பார் (4)

 

16. மலர் சந்தோஷப்பட பூவுலகம் அந்தாதி பாடும் (5)


நெடுக்காக:

1. பெண்டிர் விடுதி மாத வகை (5)

 

2. மண்டியில் திரும்பி வர ஒரு கட்டைவண்டி. (2,3)

 

4. இடையில்லா மரம் சேர்த்த பழம் தரும் தாது (4)

 

5. கோல் கொடு. குளிர் போக்கும்! (4)

 

9. பாதி மதி தொடர சொப்பனம் கண்டது புதல்வனா? (3)

 

10. காசு பாதி சேர்த்த சீதனம் கிண்டல் (5)

 

11. காதல் நூல் வகையில் கட்டு உள்ளே ஆயுதம் (5)

 

12. கொதித்தெழுந்து சுடுதலை விட்டுக் கருகி (4)

 

13. வஞ்சனை விஞ்ஞானி கடைசியில் நுழைத்த அறக்கொடை (4)


BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page


FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD, CLICK HERE