பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - 01 (11-05-2020)விடைகள்


பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - 01 --தகரங்கள் பின் ஊரும் ஒன்று துரு வரவிடாது (6)=துத்த-நாகம்

பா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு - 01Animal for tax? Add curtain (6)=வரிக்கு-திரை

Pictorial Puzzle குறிப்பு - 01

விடை = காட்-மண்டு


விடை(கள்) அனுப்பினோர்


திருமூர்த்தி

வாஞ்சிநாதன்

நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர்

Madhavan S V

சௌதாமினி சுப்ரமண்யம்

முத்துசுப்ரமண்யம்

Suresh Babu

ராமராவ்

பாலூ மீ

மீனாBackClick here to visit my Home Page