பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் -05 (15-05-2020) - விடைகள்


பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - 05 --விடைஇடையின்றி மழுங்கும் பல நிறுவனங்கள் சேர்ந்தது (4)=குழுமம்

பா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு - 05 --விடை Saffron turns magical. Is it epic? (4)=காவி-யமா

Pictorial Puzzle குறிப்பு - 04 - --விடை= வை-குண்டம்


விடை(கள்) அனுப்பினோர்


ராமராவ்

திருமூர்த்தி

முத்துசுப்ரமண்யம்

மீ கண்ணன்

நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர்

பாலூ மீ

Soudhamini

மீனா

ஆர்.நாராயணன்

GUNA

வாஞ்சிநாதன்

சிவக்குமார்

G K SankarBackClick here to visit my Home Page