பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் -06 (16-05-2020) - விடைகள்


பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - 06 --விடைதாமரைப் பாத்திரத்துள் மீன்? (4)=க-ம-லம்

பா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு - 06 --விடை Golden head heavy with cremation (4)=த-கனம்

Pictorial Puzzle குறிப்பு - 06 - --விடை= துக்கு தூக்கி


விடை(கள்) அனுப்பினோர்


ராமராவ்

முத்துசுப்ரமண்யம்

திருமூர்த்தி

மீ கண்ணன்

நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர்

பாலூ மீ

மீனா

ஆர்.நாராயணன்

Soudhamini

வாஞ்சிநாதன்

GUNA

சிவக்குமார்

G K SankarBackClick here to visit my Home Page