பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் -07 (17-05-2020) - விடைகள்


பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - 07 --விடைதேவலோகத்தவர் முருகர் சகிதம் இடையின்றி வருவர் (6) =கந்தர்-வர்

பா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு - 07 --விடை Reptiles in town and forest without end (4)=ஊர்-வன

Pictorial Puzzle குறிப்பு - 06 - --விடை= பெருங்-காயம்


விடை(கள்) அனுப்பினோர் - 15 பேர்


மீ கண்ணன்

திருமூர்த்தி

முத்துசுப்ரமண்யம்

நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர்

பாலூ மீ

மாலதி

மீனா

வாஞ்சிநாதன்

ஆர்.நாராயணன்

R Vaidyanathan

ராமராவ்

GUNA

Suresh Babu

G K Sankar

SoudhaminiBackClick here to visit my Home Page