பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் -10 (20-05-2020) - விடைகள்


பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - 10 --விடைஅருகில் புத்தகத்தில் கிடைக்கும் (4)=பக்கம்

பா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு - 10 --விடை Container in English in song (4)=பாட்டில்

Pictorial Puzzle குறிப்பு - 10 - --விடை=நலங்-கிள்ளி


விடை(கள்) அனுப்பினோர் - 14 பேர்


முத்துசுப்ரமண்யம்

மீ கண்ணன்

நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர்

மீனா

ஸௌதாமினி

ராமராவ்

திருமூர்த்தி

சாந்தி நாராயணன்

G K Sankar

GUNA

M Kannan

பாலூ மீ

சிவக்குமார்

ஆர்.நாராயணன்BackClick here to visit my Home Page