பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் -12 (22-05-2020) - விடைகள்


பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - 12 --விடைஒரு பாதி வம்பு கலந்தது முகத்தில் (4)=பு-ரு-வம்

பா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு - 12 --விடை Rain with sixth musical note for one having no connection with new moon (3)=கா-த-ர்

Pictorial Puzzle குறிப்பு - 12 - --விடை=பரி-வட்டம்


விடை(கள்) அனுப்பினோர் - 14 பேர்


நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர்

ராமராவ்

G K Sankar

திருமூர்த்தி

மீனா

முத்துசுப்ரமண்யம்

மீ கண்ணன்

GUNA

ஆர்.நாராயணன்

ஸௌதாமினி

சாந்தி நாராயணன்

சிவக்குமார்

மாலதி

Madhavan S VBackClick here to visit my Home Page