பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் -13 (23-05-2020) - விடைகள்


பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - 12 --விடைமலர் விற்கும் அக்கா உயிர் விட்டுப் பொரித்த தின்பண்டம் சேர்த்தாள் (4)=பூ-க்கா-ரி

பா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு - 13 --விடை Oh Muruga, first consonant lesson is confusing (4)=க-டம்பா (க+பாடம்)

Pictorial Puzzle குறிப்பு - 13 - --விடை=பா-ரதம்


விடை(கள்) அனுப்பினோர் - 12 பேர்


முத்துசுப்ரமண்யம்

ஸௌதாமினி

பாலூ மீ

நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர்

மீனா

G K Sankar

மீ கண்ணன்

ஆர்.நாராயணன்

திருமூர்த்தி

GUNA

சாந்தி நாராயணன்

ராமராவ்BackClick here to visit my Home Page