பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு

ஜுலை 2009-ல் நானும் என் மனைவி அம்ருதாவும் சேர்ந்து தொடங்கிய அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) எட்டு வருடங்களில் 140 புதிர்கள் வரை வளர்ந்தது.

ஜூலை 2017 முதல் குறுக்கெழுத்துகள் அமைப்பதிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற நான் மே 11, 2020 முதல் ஒவ்வொரு தினமும் காலை ஏழு மணிக்கு பா பு (பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள்) வெளியிடுகின்றேன். தினமும் மூன்று குறிப்புகள் வரும் - 1. தமிழ் குறுக்கெழுத்து , 2. EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) , 3. Pictorial Puzzle.

விடைகள் இரவு 7.00 மணிக்கு. நினைவில் கொள்ளுங்கள் 7.00 மணி காலையிலும் மாலையிலும்.

பா பு 143 - 30-09-2020 விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும். பா பு 144 01-10-2020l நாளை காலை 7 மணிக்கு

Click here to read my Twitter postings mostly on English Cryptic Crosswords

பா பு 142 - 29-09-2020 விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 01 முதல் 141 வரை விடைகளுடன் - இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

மினி குறுக்கெழுத்து - 02 (Fillable) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மினி குறுக்கெழுத்து - 01 (Fillable) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

சொல் கலை 2 விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

சொல் கலை 1 விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்


Click here to visit Crossword Main PageClick here to visit my Home Page