பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு

ஜுலை 2009-ல் நானும் என் மனைவி அம்ருதாவும் சேர்ந்து தொடங்கிய அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) எட்டு வருடங்களில் 140 புதிர்கள் வரை வளர்ந்தது.
ஜூலை 2017 முதல் புதிர்களை solve செய்வது மட்டுமே செய்து வந்த எனக்கு ஏப்ரல்-2020-ல் குடும்ப WhatsApp குழுவில் புதிர்கள் அமைக்க வேண்டுகோள் வந்தது. விளையாட்டாக PPP (Partha's Pictorial Puzzles) அமைக்க ஆரம்பித்தேன். எல்லோருக்கும் அப்புதிர்கள் பிடித்தன. அதே சமயம் வாஞ்சியின உதிரிவெடி வாரம் ஒன்றென மாறியது. இகனால் குறுக்கெழுத்து ஆர்வலர்களை மறுபடியும் சந்திக்கலாம் என்று தோன்றியது. இன்று முதல் (மே 11, 2020)ஒவ்வொரு தினமும் காலை ஏழு மணிக்கு பா பு (பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள்) வெளியிடப்படும். இரவு ஏழு மணி வரை விடைகளை அனுப்பலாம். தினமும் மூன்று குறிப்புகள் வரும் - முதலாவது தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு, இரண்டாவது EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு, மூன்றாவது Pictorial Puzzle.
விடைகள் இரவு 8.00 மணிக்கு வெளியிடப்படும்.

பா பு 60 (09-07-2020) இங்கே க்ளிக் செய்யவும் பா பு 61 (10-07-2020) நாளை காலை ஏழு மணிக்கு

I post two English cryptic clues on Twitter every day. Click here to read my Twitter postings (mostly on Cryptic Crosswords)

பா பு 59 (08-07-2020) விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 58 (07-07-2020) விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 57 (06-07-2020) விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு தொடர்ச்சியாக 50 நாட்கள் வெளியிட முடிந்ததை கொண்டாடுவதற்கு அமைத்த பா பு - 50 சொல் கலை 1 இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு முதல் 56 புதிர்கள் விடைகளுடன் - இங்கே க்ளிக்செய்யவும்


Click here to visit Crossword Main Page

Click here to visit my Home Page