பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - TEST விடைகள்


பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - TEST --

கதகதப்பூட்டும் அங்கம் பளிச்சிடும் (4)=கம்பளிபா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) குறிப்பு -TEST

Hey, magnet gives loneliness (5)=ஏகாந்தம்Pictorial Puzzle குறிப்பு - TEST - இதை Solve செய்ய ஆங்கிலம், தமிழ் சில சமயம் இந்தியிலும் யோசிக்க வேண்டும்

விடை =சந்தானம் (SUN-தானம்)


விடை(கள்) அனுப்பினோர்


Shanthinarayanan

சாந்திநாராயணன்

கோவிந்தராஜன்

Madhavan S V

நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர்

வாஞ்சிநாதன்

முத்துசுப்ரமண்யம்

தனபால் ஏகாம்பரம்

சௌதாமினி சுப்ரமண்யம்BackClick here to visit my Home Page